Brezplačne novosti zbirke iRokus+ 2017

Interaktivne učne komplete iRokus+ smo obogatili. Doslej je vsak komplet iRokus+ vseboval interaktivno
gradivo na spletu, tiskani zvezek za aktivno učenje in priloge. Gradivu na www.iRokusPlus.si smo že dodali
e-obliko zvezka za aktivno učenje za vsak predmet in še dodatno e-obliko potrjenih Rokusovih učbenikov,
ki so za posamezne predmete na voljo v tiskani obliki. Na željo učiteljev smo komplete iRokus+ za kemijo
in fiziko obogatili še s spodaj navedenimi dodatki v tiskani obliki.

Brezplačne novosti za šolsko leto 2017/18:

Biologija 8 in 9 iRokus+

 • elektronska oblika potrjenih učbenikov Dotik življenja 8 in 9,
  ki sta na voljo v tiskani obliki
 • elektronska oblika zvezka za aktivno učenje
  (za lažje usmerjanje učencev pri uporabi tiskanega zvezka za aktivno učenje)

Naravoslovje 6 in 7 iRokus+

 • elektronska oblika potrjenih učbenikov Dotik narave 6 in 7,
  ki sta na voljo v tiskani obliki
 • elektronska oblika zvezka za aktivno učenje
  (za lažje usmerjanje učencev pri uporabi tiskanega zvezka za aktivno učenje)

Kemija 8 in 9 iRokus+

 • tiskana zbirka nalog za preverjanje in utrjevanje znanja
  (od osnovnih nalog za utrjevanje znanja do zahtevnejših nalog, tudi za učence, ki se udeležujejo tekmovanj)
 • elektronska oblika potrjenih učbenikov Peti element 8 in 9,
  ki sta na voljo v tiskani obliki
 • elektronska oblika zvezka za aktivno učenje
  (za lažje usmerjanje učencev pri uporabi tiskanega zvezka za aktivno učenje)

Fizika 8 in 9 iRokus+

 • tiskana zbirka nalog za preverjanje in utrjevanje znanja
  (od osnovnih nalog za utrjevanje znanja do zahtevnejših nalog, tudi za učence, ki se udeležujejo tekmovanj)
 • dodatni zvezek za zapiske in reševanje računskih nalog:
  80 strani, mali karo, s formulami, zapisanimi na platnicah
 • elektronska oblika potrjenih učbenikov Fizika+ 8 in 9,
  ki sta na voljo v tiskani obliki
 • elektronska oblika zvezka za aktivno učenje
  (za lažje usmerjanje učencev pri uporabi tiskanega zvezka za aktivno učenje)