Brezplačne novosti zbirke iRokus+ 2017

Interaktivne učne komplete iRokus+ smo obogatili. Doslej je vsak komplet iRokus+ vseboval interaktivno gradivo na spletu, tiskani zvezek za aktivno učenje in priloge. Gradivu na www.iRokusPlus.si smo že dodali e-obliko zvezka za aktivno učenje za vsak predmet in še dodatno e-obliko potrjenih Rokusovih učbenikov, ki so za posamezne predmete na voljo v tiskani obliki. Na željo učiteljev smo komplete iRokus+ za kemijo in fiziko obogatili še s spodaj navedenimi dodatki v tiskani obliki.

Brezplačne novosti za šolsko leto 2017/18:

Biologija 8 in 9 iRokus+

 • elektronska oblika potrjenih učbenikov Dotik življenja 8 in 9,
  ki sta na voljo v tiskani obliki
 • elektronska oblika zvezka za aktivno učenje
  (za lažje usmerjanje učencev pri uporabi tiskanega zvezka za aktivno učenje)

Naravoslovje 6 in 7 iRokus+

 • elektronska oblika potrjenih učbenikov Dotik narave 6 in 7,
  ki sta na voljo v tiskani obliki
 • elektronska oblika zvezka za aktivno učenje
  (za lažje usmerjanje učencev pri uporabi tiskanega zvezka za aktivno učenje)

Kemija 8 in 9 iRokus+

 • tiskana zbirka nalog za preverjanje in utrjevanje znanja
  (od osnovnih nalog za utrjevanje znanja do zahtevnejših nalog, tudi za učence, ki se udeležujejo tekmovanj)
 • elektronska oblika potrjenih učbenikov Peti element 8 in 9,
  ki sta na voljo v tiskani obliki
 • elektronska oblika zvezka za aktivno učenje
  (za lažje usmerjanje učencev pri uporabi tiskanega zvezka za aktivno učenje)

Fizika 8 in 9 iRokus+

 • tiskana zbirka nalog za preverjanje in utrjevanje znanja
  (od osnovnih nalog za utrjevanje znanja do zahtevnejših nalog, tudi za učence, ki se udeležujejo tekmovanj)
 • dodatni zvezek za zapiske in reševanje računskih nalog:
  80 strani, mali karo, s formulami, zapisanimi na platnicah
 • elektronska oblika potrjenih učbenikov Fizika+ 8 in 9,
  ki sta na voljo v tiskani obliki
 • elektronska oblika zvezka za aktivno učenje
  (za lažje usmerjanje učencev pri uporabi tiskanega zvezka za aktivno učenje)

Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Operacija se izvaja v
okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007 – 2013 - 1. Razvojna prioriteta:
Spodbujanje podjetništva in prilagodljivosti, 1.1. Prednostna usmeritev Strokovnjaki in raziskovalci za
konkurenčnost podjetij, v okviru potrjene operacije »Krepitev razvojnih oddelkov v podjetjih 2013«.