POGOSTA VPRAŠANJA

1. Kaj potrebujem za uporabo interaktivnih gradiv?

Trenutno interaktivno gradivo deluje na osebnih in tabličnih računalnikih (brskalniki Chrome, Firefox 16.0+, Internet Explorer 10.0+ in Safari 6.0+; priporočamo predvsem brskalnik Chrome ali Firefox). Zaradi hitrega napredka se lahko sistemske zahteve sčasoma spremenijo. Za uporabo potrebujete zanesljivo spletno povezavo in računalnik ali tablični računalnik. Za frontalno delo v razredu potrebujete še projektor. Interaktivno gradivo odlično deluje tudi z interaktivno tablo, ki je dobrodošla, vendar ni nujna. Če boste želeli v razredu predvajati avdio- in videoposnetke, boste potrebovali tudi primerno ozvočenje.

2. Kje lahko kupim interaktivni učbenik?

Komplet iRokus+, ki vsebuje aktivacijsko kodo za dostop do interaktivnega učbenika in zvezek za aktivno učenje (namenjen redni uporabi ob interaktivnem učbeniku), je na voljo v knjigarnah in v rubriki Nakup na tej spletni strani.

3. Kaj je aktivacijska koda za učenca in kako jo uporabiti?

Aktivacijska koda je niz znakov, ki ga potrebujete za aktivacijo dostopa do interaktivnega učbenika za eno šolsko leto (oz. do 31. avgusta) na www.iRokusPlus.si/aktivacija. Aktivacijska koda je del kompleta, ki vsebuje tudi zvezek za aktivno učenje (namenjen uporabi ob interaktivnem učbeniku).

4. Kako kot učenec pridobim dostop brez časovne omejitve?

Učenci lahko (po aktivaciji dostopa) dostopate do interaktivnega učbenika od 14. ure popoldne do 8. ure zjutraj in ves dan ob dnevih brez pouka. Če se vsi učenci v razredu povežete z učiteljem (v sistemu Rokus Klett LMS), boste lahko do svojih interaktivnih učbenikov dostopali brez te časovne omejitve – 24 ur na dan.

5. Kako se povežem z učiteljem?

Povezavo lahko ustvarite samo učenci. Ob vstopu v interaktivni učbenik (po aktivaciji dostopa) vam bo sistem samodejno predlagal, da se povežete s svojim učiteljem, in vas prosil, da izpolnite kratek obrazec. V njem izberete šolo in razred, ki ga obiskujete, ter vpišete posebno kodo za povezavo, ki jo prejmete pri svojem učitelju, če ta uporablja učiteljevo različico interaktivnega učbenika. Z učiteljem se boste lahko povezali tudi kadarkoli kasneje s klikom na ikono ob naslovnici interaktivnega učbenika.

6. Kako učitelj prejme kodo za povezavo z učenci?

Koda za povezavo z učenci je samodejno dodeljena vsakemu učitelju ob prvi aktivaciji dostopa do učiteljeve različice interaktivnega učbenika. Koda je vedno izpisana ob učiteljevem uporabniškem imenu po prijavi na www.iRokusPlus.si (npr. Janez Novak Učitelj / D401).

7. Kaj se zgodi s povezavo učencev z učiteljem po preteku šolskega leta?

Po preteku šolskega leta (oz. 31. avgusta) bo povezava učencev in učitelja samodejno prekinjena.

8. Kako lahko podaljšam dostop do interaktivnega učbenika po preteku enega šolskega leta?

Vsak učenec bo imel možnost podaljšanja dostopa do interaktivnega učbenika, če ga bo potreboval tudi po preteku enega šolskega leta (na primer za pripravo na NPZ, kasnejše obnavljanje znanja ipd.). Cena za podaljšanje dostopa za učenca za eno leto znaša 4,90 €, za dve leti pa 7,90 €.

9. Kaj se zgodi, če učenec sredi šolskega leta zamenja šolo ali učitelja? Ali se lahko poveže z novim učiteljem?

Učenec lahko zamenja skupino oz. učitelja. Novi učitelj pokliče na brezplačno telefonsko številko 080 1990 in Založba Rokus Klett bo v treh delovnih dneh uredila prevezavo.

10. Katere podatke v okviru sistema za vodenje učnega procesa Rokus Klett LMS spremlja učitelj?

Podobno kot v razredu lahko tudi v spletni skupini, ustvarjeni v sistemu Rokus Klett LMS, učitelj spremlja določene podatke o posameznem učencu in skupini. Med temi podatki so čas učenja z interaktivnim gradivom, rezultati preizkusov ter statistike uspešnosti posameznika in skupine.

11. Kateri podatki so v okviru sistema za vodenje učnega procesa Rokus Klett LMS na voljo učencu?

Učenec lahko v okviru sistema Rokus Klett LMS preveri svojo uspešnost pri reševanju nalog in jo primerja z uspešnostjo celotne skupine. Lahko tudi dostopa do gradiva, ki ga zanj pripravi učitelj. Učenec nima dostopa do rezultatov, osebnih podatkov in statistik drugih učencev.

12. Kaj obsega gradivo za učitelje?

Učiteljevo gradivo obsega:

  • interaktivni učbenik in sistem Rokus Klett LMS,
  • dodatne vsebine k vsaki strani interaktivnega učbenika (priporočila za izvajanje pouka, teoretična in didaktična priporočila ter predloge za dejavnosti in poskuse),
  • dodatne izobraževalne filme in nabor interaktivnih nalog v sistemu Rokus Klett LMS,
  • predloge letne in dnevnih priprav na www.devetletka.net in v sistemu Rokus Klett LMS,
  • tiskani zvezek za aktivno učenje (2 dela).

13. Kje je objavljeno dodatno gradivo za učitelje?

Dodatno gradivo za učitelje je večinoma objavljeno v sistemu za vodenje učnega procesa Rokus Klett LMS. Dodatne vsebine za učitelje, ki sodijo k posamezni strani interaktivnega učbenika, so zbrane v urejenih mapah. Učitelj jih lahko spreminja in prilagaja ter prikazuje kot predstavitev pri uri.

Predloge letne in dnevnih priprav bodo kot vse druge predloge priprav objavljene na www.devetletka.net in v sistemu Rokus Klett LMS.

14. Ali je mogoče v interaktivni učbenik pripenjati datoteke?

V interaktivni učbenik ni mogoče pripenjati datotek. Odlaganju datotek (doc, docx, xls, xlsx, ppt, mov itd.) je namenjen sistem Rokus Klett LMS. Velikost priponk je v sistemu omejena.

15. Kaj se zgodi z osebnimi zaznamki v interaktivnem učbeniku po poteku dostopa?

Osebni zaznamki in druge spremembe, ki jih uporabnik vnese v interaktivno gradivo z uporabo orodij iz orodne vrstice, se arhivirajo za obdobje 5 let.

Niste dobili odgovora na svoje vprašanje?

Pišite nam na .