Dobrodošli na spletnem portalu iRokus+!

Spletni portal ponuja zbirko interaktivnih učnih gradiv za osnovno šolo, ki so na voljo v okviru učnih kompletov iRokus+. Celotna zbirka iRokus+ je namreč zasnovana na konceptu t. i. kombiniranega učenja (blended learning). Po omenjenem konceptu se uporaba interaktivnih in tiskanih komponent premišljeno prepleta in medsebojno dopolnjuje. V šolskem letu 2018/19 bodo na voljo interaktivni učni kompleti za slovenščino, nemščino in naravoslovne predmete: naravoslovje, biologijo, kemijo in fiziko.

Osrednji del vsakega učnega kompleta iz zbirke iRokus+ je napredno interaktivno gradivo v obliki interaktivnih strani, ki omogočajo nazorno vizualizacijo vsebine z vrhunskimi izobraževalnimi videoposnetki v slovenskem jeziku, didaktičnimi animacijami, simulacijami in interaktivnimi nalogami. Tako učno gradivo učencem omogoča pridobivanje znanja, razvoj višjih kognitivnih sposobnosti in abstraktnega mišljenja, vse na današnjemu času primernejši način, ter tako spodbuja njihovo zanimanje za podajane vsebine.

Za učenca, za učitelja, za učenje doma in v razredu

Interaktivno gradivo je namenjeno tako samostojnemu učenju doma kot tudi uporabi v razredu (kot temeljno ali dodatno gradivo).

Za vse naprave

Interaktivno gradivo deluje na računalnikih (v razredu priporočamo uporabo z interaktivno tablo; če ta ni na voljo, bo dovolj že projektor) in tabličnih računalnikih.

Mednarodno nagrajena zasnova

Interaktivne komplete za naravoslovne predmete smo v Založbi Rokus Klett razvili v sodelovanju z National Geographicom in ob podpori strokovnjakov Laboratorija za telekomunikacije s Fakultete za elektrotehniko Univerze v Ljubljani. Oktobra 2014 je prvi med njimi – interaktivni učbenik Biologija 8 iRokus+ – na mednarodnem tekmovanju za najboljša evropska učna gradiva (BELMA oz. Best European Learning Materials Awards) prejel zlato nagrado v kategoriji digitalnih učnih gradiv. Prestižno nagrado so mu podelili Mednarodno združenje za raziskave učbenikov in izobraževalnih medijev (IARTEM), Evropsko združenje šolskih založnikov (EEPG) in organizatorji Frankfurtskega knjižnega sejma.

Interaktivno gradivo za učenca in učitelja

Vsak učni komplet iRokus+ vsebuje kodo za dostop do interaktivnega gradiva in tiskano gradivo. Učiteljem, ki poučujejo z gradivom iRokus+, je poleg interaktivnega in tiskanega gradiva na voljo tudi bogato dodatno gradivo za učitelje.

Kako pridobiti dostop

Učenci: Za aktivacijo dostopa do interaktivnega gradiva za eno šolsko leto (do 31. avgusta) potrebujete aktivacijsko kodo za učenca. Aktivacijska koda je del kompleta, ki vsebuje tudi tiskano gradivo (namenjeno redni uporabi ob interaktivnem gradivu).

Učitelji: Za aktivacijo dostopa do interaktivnih gradiv za eno šolsko leto (do 31. avgusta) potrebujete aktivacijsko kodo za učitelja. Če bodo interaktivno gradivo poleg vas uporabljali tudi vsi učenci v vašem razredu, vam pripada koda za brezplačen dostop. Prejeli jo boste po pošti na vašo šolo, in sicer v drugi polovici avgusta. Če boste interaktivno gradivo uporabljali samo vi, lahko aktivacijsko kodo pridobite samo z nakupom. Za nakup pokličite na brezplačno telefonsko številko 080 1990 ali pišite na .

Za pridobitev brezplačnega preizkusa z aktivacijsko kodo (dostop za učitelja) pišite na podpora@rokus-klett.si. Za vklop preizkusnega dostopa bomo potrebovali naslednje podatke: ime, priimek, ime šole, e-naslov, GSM, predmete, ki jih poučujete, in razred.

Omejitve pri dostopu

Učenci (po aktivaciji dostopa) lahko dostopajo do interaktivnega gradiva od 14. ure popoldne do 8. ure zjutraj in ves dan ob dnevih brez pouka. Če se vsi učenci v razredu povežejo z učiteljem v sistemu Rokus Klett LMS, bodo do interaktivnega gradiva lahko dostopali brez te časovne omejitve – 24 ur na dan. Navodila za povezavo in druge informacije o sistemu Rokus Klett LMS najdete v rubriki Pogosta vprašanja.

Brezplačni preizkus

V rubriki Preizkus brez prijave si lahko ogledate prva poglavja interaktivnih gradiv iRokus+. Preizkus ni časovno omejen in ne zahteva registracije ali prijave. Prav zato med preizkusom niso na voljo orodja, s pomočjo katerih bi lahko v interaktivno gradivo vnašali opombe, pisali in risali po straneh, označevali besedilo ali kako drugače prilagajali gradivo svojim potrebam. Učiteljem omogočamo tudi 30-dnevni brezplačni preizkus celotnega interaktivnega gradiva. Za naročilo preizkusnega dostopa za učitelja pišite na podpora@rokus-klett.si. Za vklop preizkusnega dostopa bomo potrebovali naslednje podatke: ime, priimek, ime šole, e-naslov, GSM, predmete, ki jih poučujete, in razred.

Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Operacija se izvaja v
okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007 – 2013 - 1. Razvojna prioriteta:
Spodbujanje podjetništva in prilagodljivosti, 1.1. Prednostna usmeritev Strokovnjaki in raziskovalci za
konkurenčnost podjetij, v okviru potrjene operacije »Krepitev razvojnih oddelkov v podjetjih 2013«.