Podpora učiteljem pri pouku

Učiteljev komplet gradiva

Učiteljev komplet vsebuje enake komponente kot učenčev komplet. Drugačna je le učiteljeva aktivacijska koda za dostop do interaktivnega gradiva. Če bodo interaktivno gradivo poleg vas uporabljali tudi učenci v vašem razredu, vam pripada koda za brezplačen dostop. Prejeli jo boste po pošti na vašo šolo, in sicer v drugi polovici avgusta. Če boste interaktivno gradivo uporabljali samo vi, lahko aktivacijsko kodo pridobite samo z nakupom. Za nakup pokličite na brezplačno telefonsko številko 080 1990 ali pišite na .

Učiteljem koda omogoča dostop do vseh učenčevih vsebin, pa tudi dostop do dodatnih vsebin in gradiv za učitelje, ki učencem niso na voljo.

Predlogi priprav in rešitve nalog iz zvezka za aktivno učenje

Učiteljem so na voljo predlogi letnih in dnevnih priprav, prilagojeni delu z interaktivnimi učnimi kompleti. Predlogi dnevnih priprav so zamišljeni kot scenariji vsake učne ure s predlogi za prepletanje vsebin iz interaktivnega in tiskanega gradiva. Učiteljem so na voljo tudi rešitve nalog iz delovnega zvezka oz. zvezka za aktivno učenje.

Sistem za vodenje učnega procesa Rokus Klett LMS

Sistem za vodenje učnega procesa Rokus Klett LMS (Learning Management System) je posebno spletno orodje na www.iRokusPlus.si, ki olajša učiteljevo delo. Učiteljem omogoča povezovanje učencev v virtualne razrede, spremljanje in nadzor njihovega dela, obveščanje o nalogah in dejavnostih, spremljanje napredka učencev s pomočjo nazornih grafičnih predstavitev (tabel, grafov idr.), pripravo dodatnih nalog, preizkusov in še veliko več!

Redna podpora v obliki usposabljanja in nasvetov

Uporaba interaktivnega gradiva je zelo preprosta. Kljub temu boste morda v začetku potrebovali nasvet, razlago ali odgovor na vprašanje. Na voljo so vam naši izobraževalni svetovalci, ki vas po potrebi obiščejo v šoli in odgovorijo na vaša vprašanja.

| 080 19 22

Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Operacija se izvaja v
okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007 – 2013 - 1. Razvojna prioriteta:
Spodbujanje podjetništva in prilagodljivosti, 1.1. Prednostna usmeritev Strokovnjaki in raziskovalci za
konkurenčnost podjetij, v okviru potrjene operacije »Krepitev razvojnih oddelkov v podjetjih 2013«.